ایمونوتراپی:

هدف ازایمونوتراپی زیرجلدی(تزریق واکسن آلرژی) کاهش حساسیت به مواد آلرژی زا است، به طوری که باقرار گرفتن درمعرض آلرژن های آزاردهنده (گرده گیاهان، قارچ، مایت، پوسته بدن حیوانات، حشرات گزنده و غیره )منجر به علائم کمتر و با شدت پایین ترخواهد شد.
درنتیجه، شما به آلرژن ها "ایمن" می شوید. میزان این ایمنی سازی برای هر فرد متفاوت است و بنابراین تاحدودی غیرقابل پیش بینی است. بهبود در علائم شما فوری نخواهد بود. این امر معمولا قبل از هر گونه گزارش بهبود علائم آلرژی به 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد و 12 تا 24 ماه طول می کشد تامزایای کامل این بهبودی آشکار شود. حدود 85 تا 90 درصد ازبیماران آلرژیک که تحت ایمونوتراپی قرار می گیرند، بهبود قابل توجهی در علایمشان را گزارش می کنند. این بدان معناست که علائم اگر چه همیشه به طور کامل ازبین نمی رود اما کاهش  می یابد. تزریقات واکسن آلرژی معمولا در یک دوز بسیار پایین آغاز می شود. این دوز به تدریج و به طور مرتب افزایش می یابد تا زمانی که دوز درمانی (که اغلب " دوز نگهدارنده " نامیده می شود) حاصل شود. معمولا 3 تا 6 ماه طول می کشد تا به دوز نگهدارنده برسد. این زمان در صورتی که محدودیتهای مرتبط با واکسن وجود داشته و یا تزریق طبق برنامه ای منظم دریافت نشده باشد، ممکن است طولانی تر شود. اگرشما نمی توانید تزریقات را به طورمنظم انجام دهید، ایمونوتراپی را نباید شروع کنید.
اکثر بیمارانی که تحت ایمونوتراپی قرارمی گیرند دوره درمان را برای 3 تا 5 سال ادامه می دهند.

عوارض جانبی:
ایمونوتراپی با برخی ازخطرات درارتباط است. خطر به این علت وجود دارد که ماده ای که شناخته شده برای شما آلرژی زا است، به شما تزریق می شود. برخی از عوارض جانبی ممکن است تهدید کننده حیات باشد و نیاز به توجه فوری پزشک داشته باشد.
1-  واکنش های موضعی
عوارض موضعی متداول هستند و معمولا به نقطه ای کوچک در اطراف محل تزریق محدود می شود. با این حال ممکن است، کل قسمت بالایی بازو را با درجات مختلفی از قرمزی، درد، تورم،خارش درگیر نماید.
2- واکنش های گسترده(شدید)
واکنش های شدید به ندرت رخ می دهد، اما تقریبا مهمترین عوارض هستند زیرا اگر درمان نشوند، خطر بالقوه پیشرفت تا مرگ را دارند. این عوارض شامل:
1-  عوارض کهیری(کهیر)
2- آنژیو ادم نادر است و با تورم هر بخشی از بدن شناخته می شود.
3- شوک آنا فیلاکتیک نادر ترین عارضه است اما یک پیشامد جدی است که با آسم حاد ، از کار افتادن عروقی(فشار خون پایین) بیهوشی و به طور بالقوه مرگ مشخص می شود. این واکنش در صورت وقوع معمولا در دقایق اول تزریق رخ می دهد و بسیار نادر است.
همه بیمارانی که تزریق های ایمونوتراپی را دریافت می کنند، باید برای یک ساعت پس از تزریق در درمانگاه صبر کنند. اگر پس از آنکه شما درمانگاه را ترک کردید، عوارض اتفاق افتاد، شما باید فورا به درمانگاه برگردید و یا به نزدیکترین مرکز اورژانس پزشکی مراجعه کنید.

رضایت نامه انجام ایمونوتراپی:
اینجانب اطلاعات موجود در این فرم را خواندم و آن را درک کردم. این فرصت برای من فراهم شد تا سوالاتی در رابطه با خطرات بالقوه ایمونوتراپی زیر جلدی (SCIT)  بپرسم و این سوالات تا حد رضایتم پاسخ داده شد. اینجانب درک کردم که اقدامات پیشگیرانه مطابق با بهترین روش پزشکی برای حفاظت من از عوارض جانبی ایمونوتراپی انجام خواهد شد. بدین وسیله من رضایت می دهم برای مدت زمان طولانی و در فواصل زمانی مشخص، تحت درمان ایمونوتراپی(تزریقات آلرژی) که توسط آقای / خانم دکتر ............. تجویز شده است، قرار گیرم. به علاوه بدین وسیله اینجانب اجازه و رضایت درمان هرگونه عوارضی که در نتیجه تزریقات ایمونوتراپی رخ می دهد، توسط آقای / خانم دکتر ............ و همکارانش را می دهم.

نام بیمار تحت ایمونوتراپی:                          امضای والدین(سرپرست قانونی):                       شماره پرونده:
تاریخ و امضاء:                               امضای شاهد:

*اینجانب گواهی می دهم که با این بیمار و/یا قیم قانونی مجاز در رابطه با رضایت از ایمونوتراپی زیر جلدی (SCIT) مشاوره کردم و برای من مشخص شد که امضا کننده ماهیت، خطرات و مزایای طرح درمان پیشنهادی را درک کرده است.
امضای پزشک:
تاریخ:

خدمات کلینیک ایمونوتراپی