خدمات مشاوره ای:

بیماران مشکوک به نقص ایمنی و یا آلرژی جهت کسب مشاوره توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص مورد ویزیت قرار می گیرند و اطلاعات لازم داده می شود.

خدمات کلینیک خدمات مشاوره ای