دکتر محمد رضا فضل اللهی:

دکترسیدعلیرضا مهدویانی؛ متولدسال 1348 در تهران است. وی درسال 1366؛ با رتبه 83 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته پزشکی شد و در سال 1379 دوره ی تخصصی اطفال خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز طبی کودکان - آغاز کرد. دکتر مهدویانی در سال 1385 با کسب رتبه ی اول آزمون ورودی دوره ی فوق تخصصی آلرژی وایمنولوژی بالینی در مرکز طبی کودکان مشغول به تحصیل و در سال 1388 موفق به کسب بورد فوق تخصصی آلرژی وایمنولوژی بالینی شد. وی آشنایی با زبانهای انگلیسی و فرانسه داشته و نیز چند مقاله در pubmed دارد.

معرفی پزشکان دکتر محمد رضا فضل اللهی